[Страница 21/36] — Техническое руководство: Стиральная машина INDESIT IWUC 4105

21

UK

Запобіжні заходи та 

поради

!

  Машину була спроектовано і вироблено у 

відповідності з міжнародними нормами безпеки. Це 

попередження надаються задля вашої безпеки, і тому 

їх треба уважно прочитати.

Загальна безпека

•  Даний прилад спроектований виключно для 

побутового використання.

•  Цей апарат не має використовуватися дітьми або 

особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи 

розумовими можливостями, або якщо їм бракує 

досвіду та необхідних знань. Винятки складають 

ситуації, коли користування відбувається під 

наглядом або за вказівками осіб, відповідальних за 

їхню безпеку. Дорослі мають стежити, щоб діти не 

гралися з апаратом.

•  Машина має використовуватися тільки дорослими 

особами і згідно з інструкціями, наведеними у даній 

брошурі.

•  Не торкайтеся до машини голими ногами або 

мокрими чи вологими руками й ногами.

•  Не виймайте штепсель з електричної розетки, 

витягуючи його за шнур, тримайтеся тільки за самий 

штепсель. 

•  Не вiдкривайте касету з пральними засобами пiд 

час роботи машини.

•  Не торкайтеся води, що зливається, вона може 

мати підвищену температуру. 

•  У жодному випадку не докладайте надмірних 

зусиль до люку: це може ушкодити запобiжний 

механiзм проти випадкових вiдкривань.

•  Якщо машина не працює у разi поломки, у жодному 

випадку не робіть спроб самостійно виконати 

ремонт внутрішніх механізмів.

•  Завжди слiдкуйте, щоб дiти не наближалися до 

працюючої машини.

•  Пiд час прання люк нагрiватиметься.
•  Пересування машини має здiйснюватися двома 

або трьома особами за умови надзвичайної 

обережностi. Ніколи не переміщуйте машину 

самотужки, тому що вона дуже важка.

•  Перш ніж завантажити білизну, перевірте, щоб 

барабан був порожній.

Утилізація

•  Утилізація пакувального матеріалу:

  додержуйтесь місцевих норм, так як пакування 

може бути використане повторно.

•  Європейська директива 2002/96/CE з 

відходів електричної й електронної апаратури 

передбачає, що побутові електроприлади не 

можуть перероблятися у звичайному порядку 

для твердих міських відходів. Відпрацьовані 

побутові прилади мають збиратися окремо для 

оптимізації відновлення та рециклу матеріалів, що 

входять до їхнього складу, та з метою усунення 

потенційної шкоди для здоров’я та довкілля. 

Символ перекресленого кошика, зображений на 

всіх виробах, нагадує про необхідність окремої 

утилізації.

  Для подальшої інформації щодо правильної 

утилізації побутової техніки, їхні власники можуть 

звернутися до вiдповiдних мiських служб або до 

постачальника.

Indesit IWUC 4105 manual — BKManuals

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

9000 2

9000 2 26

27

28

9000 2

9000 2 26

27

28

9000 2

26

27

28

9000 2

26

0002 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Перейти на страницу из

Аналогичные руководства пользователя

Хорошее руководство пользователя

Правила должны обязывать продавца предоставить покупателю инструкцию по эксплуатации Indesit IWUC 4105 вместе с товаром. Отсутствие инструкции или ложная информация, предоставленная покупателю, является основанием для подачи жалобы из-за несоответствия товара договору. В соответствии с законодательством клиент может получить распоряжение в небумажной форме; В последнее время в основном используются графические и электронные формы пособий, а также обучающие видеоролики. Необходимым предварительным условием для этого является безошибочный, разборчивый характер инструкции.

Что такое инструкция?

Термин происходит от латинского слова «instructio», что означает «организовать». Поэтому в инструкции Indesit IWUC 4105 можно было найти описание процесса. Цель инструкции — научить, облегчить запуск и использование предмета или выполнение определенных действий. Инструкция – это свод информации о товаре/услуге, подсказка.

К сожалению немного покупателей находит время для чтения инструкций Indesit IWUC 4105. Хорошая инструкция позволяет не только узнать ряд дополнительных функций приобретенного устройства, но и позволяет избежать образования большинства поломок. .

Что должно содержать идеальное руководство пользователя?

Руководство пользователя Indesit IWUC 4105 в первую очередь должно содержать:
— информация о технических характеристиках Indesit IWUC 4105
— наименование производителя и год выпуска Indesit IWUC 4105 артикул
— правила эксплуатации, настройки и обслуживания Indesit IWUC 4105 артикул
— знаки безопасности и сертификаты маркировки, подтверждающие совместимость с соответствующими стандартами

Почему мы не читаем инструкции?

Обычно это происходит из-за нехватки времени и уверенности в функциональности приобретенных товаров. К сожалению, одного подключения к сети и запуска Indesit IWUC 4105 недостаточно. Инструкция содержит ряд подсказок, касающихся соответствующих функциональных возможностей, правил безопасности, методов обслуживания (какие средства следует использовать), возможных неисправностей Indesit IWUC 4105 и способов решения проблемы. В конце концов, когда человек все еще не может найти решение своих проблем, он будет направлен в сервис Indesit. В последнее время большой популярностью у покупателей пользуются анимированные пособия и обучающие видео. Такие руководства пользователя эффективны; они уверяют, что покупатель ознакомится со всем материалом и не пропустит сложную техническую информацию об Indesit IWUC 4105.

Зачем читать инструкции?

Подробная информация, касающаяся конструкции и возможностей изделия Indesit IWUC 4105, использования соответствующего аксессуара, а также информация, касающаяся всех функций и удобств, в основном находится в инструкциях.

После удачной покупки товара следует найти момент и ознакомиться с каждой частью инструкции. В настоящее время руководства тщательно подготовлены и переведены, чтобы пользователи могли их полностью понять. Руководства будут служить информационным пособием.

Содержание для руководства

Руководство по эксплуатации стиральной машины Indesit IWSD 4105

Требуется руководство для вашей Indesit IWSD 4105 Стиральная машина? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать руководство в формате PDF.

Также есть часто задаваемые вопросы, рейтинг продукта и отзывы пользователей, чтобы вы могли оптимально использовать свой продукт. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваш продукт неисправен, а руководство не предлагает решения? Зайдите в ремонтное кафе, чтобы получить бесплатные услуги по ремонту.

Руководство

Загрузка…

Скачать инструкцию на английском языке (PDF, 0,98 МБ)

(учитывайте окружающую среду и печатайте это руководство только в случае крайней необходимости)


Загрузка…

Оценка

Сообщите нам, что вы думаете о Indesit IWSD 4105 Стиральная машина, оставив оценку продукта. Хотите поделиться своим опытом использования этого продукта или задать вопрос? Пожалуйста, оставьте комментарий внизу страницы.

Довольны ли вы этим изделием Indesit?
Да Нет

Оцените этот продукт первым

0 голосов

Часто задаваемые вопросы

Наша служба поддержки ищет полезную информацию о продукте и ответы на часто задаваемые вопросы. Если вы обнаружите неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом, используя нашу контактную форму.

Моя стиральная машина не сливает воду, что мне делать?

Проверено

Основная причина, по которой стиральная машина не сливает воду, связана с засорением насоса или сливного шланга. Если у вашей стиральной машины есть доступ к этим частям, попробуйте устранить засор. Если это не решит проблему или у вас нет доступа к этим частям, обратитесь к механику или производителю.

Это было полезно (20123) поделиться

Моя стиральная машина не запускается, когда я нажимаю кнопку запуска, что мне делать?

Проверено

Во многих случаях дверца стиральной машины не закрывается должным образом. Откройте и закройте дверь и повторите попытку.

Это было полезно (19724) поделиться

В стиральную машину не поступает вода, что делать?

Проверено

Проверить, открыта ли подача воды и нет ли перегибов на шланге подачи воды. Если это не решит проблему, обратитесь к производителю.

Это было полезно (7656) поделиться

Не открывается дверца стиральной машины, что делать?

Проверено

Причин может быть несколько. Наиболее частая причина – засорение фильтра. Отключите прибор от сети и проверьте фильтр. При необходимости удалите блокировку. Расположение фильтра зависит от модели. Также возможно наличие специального рычага для открывания двери. Если эти варианты не помогают, последний вариант — отключить прибор от сети на 30-60 минут и после этого попытаться открыть дверцу. Если это не сработает, обратитесь к производителю или механику.

Это было полезно (5813) поделиться

Моя стиральная машина сильно шумит и/или сильно вибрирует, что мне с этим делать?

Проверено

Возможно, стиральная машина не выровнена. Вы можете сделать это, отрегулировав ножки, чтобы сделать его идеально ровным. Проблема также может быть вызвана загрузкой в ​​машину слишком большого количества одежды. Если это не является причиной вашей проблемы, вам следует обратиться к производителю.

Это было полезно (5528) поделиться

В какой отсек должно поступать моющее средство?

Проверено

Большинство стиральных машин имеют 3 отсека для моющих средств. Эти отсеки часто помечаются буквами I, II и *, чтобы показать, куда направляется моющее средство. Отделение I используется для цикла предварительной стирки, отделение II — для цикла основной стирки и * — для кондиционера для белья.

Отсек II используется чаще всего.

Это было полезно (3351) поделиться

Моя стиральная машина пахнет, что мне делать?

Проверено

Имеются стиральные машины с функцией самоочистки. Если эти функции недоступны, можно добавить 100 мл белого уксуса или 100 г кристаллов соды и запустить программу стирки при температуре 90 ℃.

Это было полезно (2722) поделиться

Могу ли я подключить стиральную машину к розетке с теплой водой?

Проверено

Хотя стиральные машины могут выдерживать температуру воды до 65°C, это не рекомендуется большинством производителей. Есть циклы стирки, которые специально используют холодную воду. В этих случаях теплая вода может повредить результатам вашего цикла стирки. Также многие стиральные машины рассчитаны на подключение к розетке с холодной водой.

Это было полезно (2607) поделиться

На что следует обратить внимание при перемещении стиральной машины?

Проверено

При перемещении стиральной машины необходимо закрепить барабан. Вы можете использовать транспортировочный болт, который входит в комплект каждой стиральной машины и предотвратит перемещение барабана внутри машины. Также нужно слить всю воду.

Это было полезно (1127) поделиться

Могу ли я поставить сушилку и стиральную машину друг на друга?

Проверено

Как правило, сушильную и стиральную машины можно ставить непосредственно друг на друга. Это работает только с моделями с фронтальной загрузкой. Однако для этого рекомендуется использовать подходящий аксессуар. Это предотвратит вибрацию и падение машин, а также предотвратит повреждение нижней части машины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *